Hajdúdorog Város Önkormányzata 1998-ban jelölte ki a tulajdonában lévő, Jaczkovics utca 5. szám alatti lakóházat múzeum céljára. Az épület előnyös fekvésű udvarával Hajdúdorog legszebb polgári lakóháza. Rittersporn Miklós községi orvos építette a XX. század elején. Igényesen kivitelezett, tágas szobáival kényelmes otthont teremtett családjának, és helyt adott orvosi praxisának. Sajnos a vészkorszakban ebben az épületben volt a gettó. Ezután a ház használatát pillanatnyi szükséglet szabta meg. Működött itt iroda, raktár, diákotthon, míg múzeumi célra az épületet az önkormányzat felújította. Az Önkormányzat kezelésében lévő múzeum elérkezett ahhoz az állapothoz, hogy 2000. augusztus 18-án, kereszténységünk 1000-dik évfordulójához kapcsolódó ünnepség hangulatában hivatalosan megnyitotta kapuit a látogatók előtt. Mivel a Helytörténeti Gyűjtemény rendezvényei több esetben kapcsolódnak a város kulturális eseményeihez (pl.: városnap, augusztus 20-ai megemlékezés), ezért a gyűjteménynek spontán kultúra közvetítő szerepe is megnyilvánul. Didaktikai célból iskolai időszakban a múzeumi egység kéréshez igazodva fogadja az osztályokat helytörténeti, történelmi, osztályfőnöki, környezetismereti és rajz órákon. A múzeum nagyon fontos kulturális intézmény a városba látogatók számára. Legyenek azok magyarok vagy külföldiek. Hiszen ez az egyetlen egy olyan kulturális intézmény, amely egy helyen, több témában, kulturáltan, érdekesen, figyelmet keltően bemutatja a város múltját, az emberek életmódját, szokásait, hitbéli jellegzetességeit. A Helytörténeti Gyűjtemény épületében az idelátogatók mindig hosszan elidőznek, és látottakat kérdésekkel egészítik ki.
DR. Rittersporn Miklós községi orvos
A Helytörténeti Gyűjtemény szerepköre a kultúra közvetítése szempontjából különleges. Először is kulturális örökséget őriz, értékel és bemutatásokkal, múzeumi foglalkozásokkal közvetít. A múlt, a múltból ránk maradt szellemi és tárgyi javak megismertetése a fő feladata. Amilyen összetett a múlt, olyan összetett tárgykört érint a kultúra közvetítésében. A Helytörténeti Gyűjteményben a régészeti leleteket, a néprajzi emlékeket, az egyháztörténeti tényeket és a nemzeti jelentőségű történelmi sorsfordulatok helyi sajátosságait közvetíti kiállítások segítségével. Ezen kívül hangsúlyt fektet az egyházi és társadalmi ünnepek mondanivalójára, a kellékek megismerésére.