loading...
MŰVELŐDÉSI HÁZ (közművelődési tevékenység) A közművelődési intézmény küldetésnyilatkozata A Görög Demeter Művelődési Ház több mint egy hely, több mint egy intézmény! A kultúra területén létrejött nemzeti és helyi értékek otthona! Hitvallásunk, hogy a kultúra erőforrás, amennyiben hozzájárul ahhoz, hogy életünkben a mennyiség helyett a minőség domináljon; ha éltetjük, őrizzük és ápoljuk hagyományainkat; valamint, ha hangsúlyt helyezünk az élő kultúra közvetítésére. Tudásunk legjavával mi ezen és ezért dolgozunk!
Az alkotmány alapvető emberi jogként deklarálja az állampolgárok művelődéshez való jogát, biztosítja a tudományos és művészeti alkotótevékenység szabadságát. A kulturális törvény kimondja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. A művelődési ház ennek értelmében, kötelezettsége és szakmai elhivatottsága alapján is, teljes körű közművelődési és részben közgyűjteményi feladatot lát el Hajdúdorog város közigazgatási területén. Tevékenysége kiterjed a település lakosságának egészére, az egyénekre és a közösségekre. Az intézmény kiemelt figyelmet fordít a művészeti nevelésre; a helyi civil szervezetek működésének szakmai támogatására; a lakosság önszerveződésének elősegítésére, a nemzeti és helyi hagyományok ápolására, éltetésére és a non-formális, illetve informális tudás megszerzésének biztosítására. A Görög Demeter Művelődési Ház 3 egységből, illetve telephelyből álló közművelődési, közgyűjteményi épületet működtet a város területén: - Mozi és közösségi tér,
- Helytörténeti Gyűjtemény és
- Tájház.
Kiemelt célok:
• Hajdúdorog városban élő polgárok életminőségének a közművelődés eszközrendszerével történő javítása; az élethosszig tartó tanulás lehetőségének biztosítása; a kreativitás fejlesztése; az intézmény szolgáltatásaihoz való hozzáférés, a kulturális tevékenységekben való részvétel segítése.
• A magyar nemzeti kultúra hagyományos értékeinek bemutatása, megismertetése és éltetése.
• Az amatőr alkotó és művelődő közösségek létrejöttének segítése, tevékenységük és működési feltételeik támogatása.
• A városban, illetve az intézmény keretei között működő alkotó közösségek számára bemutatkozási lehetőség biztosítása, munkájuk népszerűsítése.
• A településen, illetve a térségben működő, elsősorban kulturális és ifjúsági célú civil szervezetekkel kapcsolatépítés, együttgondolkodás és együttmunkálkodás. Kulturális partnerek felkutatása, megnyerése.
• Az önszerveződő, a spontán létrejövő csoportok támogatása (korosztályi megkötés nélkül), céljaik megvalósításához segítségnyújtás.
Az intézmény nyitott és befogadó szellemiségével mindenki számára hozzáférhetővé teszi szolgáltatásait, mint:
• kulturális, turisztikai és közhasznú információk nyújtása;
• szabadidős, közösségi játékok;
• intézmény által végzett hangos és vitrines hirdetések felvétele;
• telematikai szolgáltatások (internet, nyomtatás);
• szórólapok, plakátok tervezése és szerkesztése;
• eszközök és helyiségek bérbeadása;
• vásárok és bemutatók szervezése;
• kiránduló és színházi autóbusz indítása; • külső szervek részére program és rendezvényszervezés.
MEGVALÓSULT TÁMOP GÖRÖG DEMETER (1760-1833)